Heo sữa uay Huy Hoàng - Đà Nẵng

Địa chỉ 1: Lô 27 Trần văn Giàu, Đà Nẵng

Địa chỉ 2: K142 H56/1 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0914 185 111 – 0907 557 529

Facebook: heo sữa quay đà nẵng

Website: heosuaquayhuyhoang.com